top of page
IMG_0498 (1).jpg
YSK: Bilde

Alle som vil arbeide som yrkessjåfør må skaffe seg en spesiell yrkeskompetanse i tillegg til førerkortet for tungbil.

Med yrkessjåfør menes personer som transporterer personer eller gods mot vederlag, dvs. får betaling.


Alle nye sjåfører må ta grunnutdanning i tillegg til føreropplæringen for å få et slikt kompetansebevis.


Yrkessjåførbeviset er gyldig i 5 år. For å få fornyet det, må sjåføren ha gjennomført et 35 timers etterutdanningskurs. Det skal ikke avlegges noen prøve i forbindelse med etterutdanningen.

YSK: Tekst

INFORMASJON

Vi kjører grunnutdanning ysk kurs to-tre ganger i året, og gjøres i samarbeid med Lime Green. Dette innebærer at deler av opplæringen er nettbasert med oppgaveløsning og innlevering. Det settes av tid for oppgaveløsning og veiledning til nettoppgavene for de som ønsker det.

Ved fullført kurs må det avlegges og bestå en teoretisk prøve hos statens vegvesen for å få kompetansebevis som yrkessjåfør.

Kursene går ved vår tungbilavdeling i Møller Moulinsvei 35, Jåbekk industriområdet Mandal.

PRISER

Prisen for YSK kurs er kr 34 500,- inkludert undervisnings material, avgift for nettbasert kurs og leie av bil til den praktiske kjøringen. 

Bentz Trafikkskole er godkjente av Lånekassen, og det kan derfor søkes om lån og stipend for de som har behov for det. Det er kun en lite del av beløpet som er stipend, men mulighetene for lån i lånekassen er gode.

YSK: Filer

KONTAKT/PÅMELDING

Har du et spørsmål? Vi er her for å hjelpe. Send oss en henvendelse, eller ta kontakt via:
E-post: post@bentz.no

Telefon: 940 23 689

Takk for innsendingen din!

YSK: Contact
bottom of page