Vi tilbyr kurs i yrkessjåfør kompetanse for gods- og persontransport

Er det første gang du skal ta kurs for yrkesjåførkompetanse trenger du grunnutdanning på 140 timer, har du derimot tatt dette kurset før eller ervervet førerkort innen tunge kjøretøy før dette kurset ble innført kan det være nok med etterutdanningskurs på 35 timer. Trenger du både yrkessjåførkompetanse for gods og person så finnes det muligheter for kombinasjonskurs. Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne det som passer best for deg.

Våre etterutanningskurs går over 5 dager, hvorav de fire første dagene er sammenhengende torsdag til søndag. Den femte dagen blir avtalt individuelt med den enkelte deltaker underveis i kurset.

Her finer du oppstarts dato for alle våre kurs. 
Ta kontakt for å melde deg på til det kurset som passer best for deg.

Kontaktperson Nina Stuestøl nina@bentz.no

TIL INFO: Dersom etterutdanningen gjennomføres i løpet av de seks månedene FØR gyldig yrkessjåførkompetansebevis utløper, skal beviset utstedes for 5 år, regnet fra utløpsdato for det gyldige beviset. Det vil si at du nå kan planlegge å ta kurset innen seks måneder før det utløper slik at du kan tilpasse det best mulig for deg selv og jobb.

Yrkesjåførutdanning

Startdato

Tid

Grunnutdanning 140timer

12.feb

   kl 1900 
     
     
Etterutdanningskurs godstransport 35 timer 25.jan kl 1300

 Etterutdanningskurs godstransport 35 timer

15.mars

kl 1300

 Etterutdanningskurs godstransport 35 timer

19.april kl 1300

 Etterutdanningskurs godstransport 35 timer 

31.mai

kl 1300

 

 


Etterutdanningskurs persontransport 35 timer

25.juni.

kl 1300.

     
     

Utvidelse persontransport 7 timer

19.mars

kl 0800
Utvidelse persontransport 7 timer 4.juni kl 0800