Før du kan starte med kjøretimer eller privat øvelsekjøring må du gjennomføre trafikalt grunnkurs. Når du har fullført dette får du et øvelsekjøringsbevis som du må ha med deg hver gang du øvelsekjører. Du må ha fylt 15 år for å kunne delta på trafikalt grunnkurs ved en trafikkskole.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er på 17 timer fordelt på tema
  •   Trafikkopplæring
  •   Trafikk og førerrollen
  •   Mennesket i trafikken
  •   Trafikkopplæring, øvelsekjøring og kjøreerfaring
  •   Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
  •   Tiltak ved trafikkulykke
  •   Trafikant i mørket

Er du over 25 år er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, du trenger da bare å delta på temaene innen førstehjelp og trafikant i mørket.


Vårt neste kurs:         9. september 2019


Pris:
Trafikalt grunnkurs inkl førstehjelp        1 500,-
Førstehjelp          600,-
Trafikant i mørket 1 400,-