Hos Bentz finner du:


Monica Bentz-Pedersen

Daglig Leder/ Trafikklærer

Tlf: 911 96 944


Kjell Magne Bentz Pedersen

Faglig Leder/Trafikklærer

Tlf 952 07 951


Irene Hommeland-Larsen

Trafikklærer

Tlf: 957 76 222
 


Anita G. Lindland

Trafikklærer

Tlf: 481 49 009
 


Ronny Sørland

Trafikklærer

Tlf: 90665311


Lars Inge Sindland

Trafikklærer

Tlf: 99471375


Nina Stuestøl

Kontor/Kundekontakt

Tlf: 940 BENTZ (940 23689) nina@bentz.no


Ingeborg Elisabeth Andersen

Kontor/kundekontakt

Tlf: 940 BENTZ (940 23689) ingeborg@bentz.no


  

 


Monica Bentz-Pedersen

Daglig leder/Trafikklærer

Monica er daglig leder ved trafikkskolen. Hun underviser i kl B, B automat, moped, og opplæring med tilrettelagt undervisning.
Hun veileder også ved fylkeslege saker og helsevurderinger.
Monica har vært trafikklærer siden 2001, med egen trafikkskole siden 2006.  

Kontakt: Tlf: 911 96 944

 
 

Kjell Magne Bentz Pedersen

Faglig leder / Trafikklærer

Kjell Magne har det faglige ansvaret på skolen og underviser i alle klassene vi tilbyr.
Han jobber primært med opplæring på tunge kjøretøy og yrkessjåførutdanning.

Kjell Magne har Vært trafikklærer siden 2001, og drevet egen skole siden 2006.

Kontakt: Tlf 952 07 951

 
 

Irene Hommeland-Larsen

Trafikklærer

Irene er trafikklærer hos Bentz Trafikkskole. Hun jobber som lærer for klasse B, B automat og med spesialtilpasset undervisning.

Irene har vært trafikklærer siden 2008

Tlf: 957 76 222

 

Anita G. Lindland

Trafikklærer

Anita er trafikklærer for Bentz Trafikkskole. I tillegg til å være lærer for klasse B, har hun også utdannelse for å drive

med undervisning for klassene A, A1 og M146

Kontakt Tlf: 481 49 009
 

 
 

Jan Kristian Hananger

Trafikkklærer

Jan Kristian er ansatt som trafikklærer på Bentz Trafikkskole, han underviser for klasse B.

Jan Kristian har vært trafikklærer siden 2013.

Kontakt: Tlf 907 42 477

 
 

Øyvind Ramsdal

Trafikklærer

Øyvind er ansatt som trafikklærer for Bentz Trafikkskole, han underviser i klassene B og BE

Øyvind har vært trafikklærer siden 2011.

Kontakt:Tlf: 907 63 023

 
 

 

 

Nina Stuestøl

Kontor/Kundekontakt

Nina har en finger med i det meste som skjer på Bentz Trafikkskole.

Hun jobber på kontoret vårt i Kirkeveien 15 og er som regel den man ser på som vårt ansikt utad, og hun er den man møter første gang man melder seg opp til Bentz :)

Kontakt: Tlf: 940 BENTZ (940 23689)