Monica Bentz-Pedersen

Daglig leder/Trafikklærer

Monica er daglig leder ved trafikkskolen. Hun underviser i kl B, B automat, moped, og opplæring med tilrettelagt undervisning.
Hun veileder også ved fylkeslegesaker og helsevurderinger.
Monica har vært trafikklærer siden 2001, med egen trafikkskole siden 2006.  

Mobil: 911 96 944

Mail: monica@bentz.no


Monica Bentz-Pedersen

Daglig leder/Trafikklærer

Monica er daglig leder ved trafikkskolen. Hun underviser i kl B, B automat, moped, og opplæring med tilrettelagt undervisning.
Hun veileder også ved fylkeslegesaker og helsevurderinger.
Monica har vært trafikklærer siden 2001, med egen trafikkskole siden 2006.  

Mobil: 911 96 944

Mail: monica@bentz.no


Monica Bentz-Pedersen

Daglig leder/Trafikklærer

Monica er daglig leder ved trafikkskolen. Hun underviser i kl B, B automat, moped, og opplæring med tilrettelagt undervisning.
Hun veileder også ved fylkeslegesaker og helsevurderinger.
Monica har vært trafikklærer siden 2001, med egen trafikkskole siden 2006.  

Mobil: 911 96 944

Mail: monica@bentz.no


Monica Bentz-Pedersen

Daglig leder/Trafikklærer

Monica er daglig leder ved trafikkskolen. Hun underviser i kl B, B automat, moped, og opplæring med tilrettelagt undervisning.
Hun veileder også ved fylkeslegesaker og helsevurderinger.
Monica har vært trafikklærer siden 2001, med egen trafikkskole siden 2006.  

Mobil: 911 96 944

Mail: monica@bentz.no


Monica Bentz-Pedersen

Daglig leder/Trafikklærer

Monica er daglig leder ved trafikkskolen. Hun underviser i kl B, B automat, moped, og opplæring med tilrettelagt undervisning.
Hun veileder også ved fylkeslegesaker og helsevurderinger.
Monica har vært trafikklærer siden 2001, med egen trafikkskole siden 2006.  

Mobil: 911 96 944

Mail: monica@bentz.no


Lars Inge Sindland

Trafikklærer

Lars Inge er trafikklere på kl B hos oss, og det er han du treffer når du kommer på trafikalt grunnkurs.
Han har vært trafikklærer siden 2015.

Mobil: 994 71 375

Mail: larsinge@bentz.no


Egil Nome

Instruktør

Egil har lang og bred erfaring innen yrkessjåfør yrket. Han er instruktør hos oss på etterutdannigskurs for yrkessjåfører.

Mobil: 908 57 046

Mail: egil@bentz.no


Ingeborg E. Andersen

Kontoransvarlig og kundekontakt

Ingeborg er den som holder orden på oss alle sammen. Hun er det beste bindeleddet mellom kunden og trafikklærerne.

Mail: ingeborg@bentz.no

 
 

Kjell Magne Bentz Pedersen

Faglig leder / Trafikklærer

Kjell Magne har det faglige ansvaret på skolen.
Han jobber primært med opplæring på tunge kjøretøy og yrkessjåførutdanning.

Kjell Magne har vært trafikklærer siden 2001, med egen trafikkskole siden 2006.

Mobil: 952 07 951

Mail: kjellmagne@bentz.no
Ronny Sørland

 
 
 
Trafikklærer

Ronny er trafikkklærer hos Bentz Trafikkskole, han underviser i kl B, BE, T og AM 146

Ronny har vært trafikklærer siden 2007

Mobil: 906 65 311

Mail: ronny@bentz.no

 

 

 
 

Irene Hommeland-Larsen

Trafikklærer

Irene er trafikklærer hos Bentz Trafikkskole. Hun jobber som lærer for klasse B, B automat og med spesialtilpasset undervisning.

Irene har vært trafikklærer siden 2008

Mobil: 957 76 222

Mail: irene@bentz.no


 

Anita G. Lindland

Trafikklærer

Anita er trafikklærer hos oss og undervisner i klasse B. Hun også kompetanse til å

undervise i klassene A, A1 og AM 146

Mobil: 481 49 009

Mail: anita@bentz.no


 


Lars Inge Sindland

 
 
 
Trafikklærer
Lars Inge er trafikklærer hos oss, og underviser i kl B.
 
Mobil: 994 71 375
Mail: larsinge@bentz.no

 

Trafi

Ingeborg E. Andersen


Kontoransvarlig og kundekontakt
Ingeborg er den som holder orden på oss alle, og styrer kontoret og kontakten med kundene.
 
Mail: ingeborg@betnz.no
 
 Kontaktinfo til kontoret:

telefon: 940 23689 ( 940 BENTZ)
mail: post@bentz.no
 
 
 
K