Føreropplæring kl B - Personbil

Når trafikalt grunnkurs er gjennomført, og du har mottatt beviset fra Statens vegvesen, samt fylt 16 år, kan du begynne med øvelsekjøring. Øvelsekjøring kan du gjøre privat og på trafikkskolen. Det beste er å ha et samarbeid mellom ledsager og trafikklærer.


Noen gode råd på veien

 • Ta gjerne med den du øvlesekjører med på de første timene. Da er det lettere å sammarbeide og øve videre hjemme.
 • Et godt samarbeid mellom elev, lærer og foreldre gir ofte bedre og raksere læring.
 • Få med deg arbeidsoppgaver som du skal jobbe med til neste time.
 • Begynn å jobbe med teorien så tidlig som mulig, teori og praksis hører sammen. Husk det er viktig å ha en lærebok, enten digitalt eller i papir.
 • Appen "Lappen" fra If er et godt hjelpemiddel under øveslekjøring.
 

Trafikkopplæringen i Norge, er lagt opp slik at det er mulighet for å øvelsekjøre privat, for de som har denne muligheten så er det viktig å bruke den, og gjerne starte så tidlig som mulig. Det å bli en god og trygg sjåfør i dagens travle trafikk, krever mye mengdetrening, øvelse og egne opplevelser. Felles for alle er at uavhengig av hvor mye de har muligheten til å øvelsekjøre privat, så må de obligatoriske øvelsene gjennomføres ved en godkjent trafikkskole. Det er også veldig viktig at du har nådd målene på et trinn før du går videre til det neste.


For full oversikt over hvordan førerkortopplæringen er se Statens vegvesen sin informasjon om Veien til førerkortetTrinn 2

 • Grunnleggende opplæring og tekniske ferdigheter
 • Trinnvurdering

Trinn 3

 • Trafikale ferdigheter
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • Trinnvurdering

Trinn 4

 • Sikkerhetskurs på veg
 
 
 
Føreropplæring kl B96 og BE - Bil med tilhenger

Førerkort kl B96 gir rett til å føre bil med tilhenger som til sammen har tillatt totalvekt ikke over 4250 kg
Det er 7 timers opplæring for å få førerkort kl B96. Se informasjon fra Statens vegvesen førerkortk kl B96

Førerkort kl BE gir rett til å føre bil med tilhenger, hvor tilhenger har totalvekt høys 3500 kg. Tillatt totalvekt bil og henger må ikke overstige 7000 kg.
Det er også viktig å sjekke vognkortet slik at de tekniske begrensningene ikke overskrides.

Er du i tvil hva som vil passe best for deg, sjekk statens vegvesen sin tilhengerkalkulator.
 


             Vårt neste lastsikringskurs er  21.08 kl 1600-1730